Joves

Tràmit de carnets juvenils

Aquest és un recull de diferents carnets que t'ajudem a tramitar des del Trailer.

Carnets d’alberguista

carnetalberguista.jpgAlberguista jove

Dirigit a joves de 14 a 29 anys (ambdós inclosos) que tinguin nacionalitat espanyola o residència mínima de 6 mesos a l’Estat espanyol. Els menors de 14 anys no cal que disposeu de carnet d'alberguista

Documentació que cal presentar per obtenir-lo:

DNI/NIE/passaport original o, en el seu defecte, una fotocòpia.

Preu: 5 €

Alberguista adult

Dirigit a persones a partir dels 30 anys que tinguin nacionalitat espanyola o residència mínima de 6 mesos a l’Estat espanyol.

Documentació que cal presentar per obtenir-lo:

DNI/NIE/passaport original o, en el seu defecte, una fotocòpia.

Preu: 10 €

Alberguista familiar

Les famílies formades per un o dos adults poden sol·licitar el carnet si tenen a càrrec un o més menors de 14 anys. És important que la família pugui provar que, efectivament, tots els membres que formaran part del carnet d’alberguista familiar pertanyen al mateix nucli familiar a través del llibre de família o equivalent.

Cada adult de la família podreu fer servir el carnet individualment. Això vol dir que en cap cas serà necessari que tots els membres de la família hi sigueu al complet en el moment de fer ús del carnet familiar als albergs.

Això sí, els fills i filles de 14 anys o més, caldrà que tinguin el seu propi carnet d’alberguista individual per a joves. Només en el cas de fills i filles majors de 14 anys que pateixin alguna dificultat o discapacitat legalment reconeguda podran seguir pertanyent al carnet familiar.

Documentació que cal presentar per obtenir-lo:

  • DNI/NIE/passaport original o, en el seu defecte, una fotocòpia.
  • Llibre de família o equivalent, o en el seu defecte, una fotocòpia.

Preu: 18 €

Famílies nombroses i/o monoparentals

Gaudiu de l’exempció del carnet d’alberguista si presenteu l’original del títol o del carnet individual de família nombrosa o monoparental a tots els albergs de la Xanascat.

En el cas que decidiu allotjar-vos a fora de Catalunya i necessiteu el carnet d’alberguista, el podeu sol·licitar de manera gratuïta, sempre que compliu amb els requisits d’expedició del carnet. Tot i així, per a les famílies nombroses i/o monoparentals, els carnets individuals no es podran tramitar de manera gratuïta.

Documentació que cal presentar per obtenir-lo:

  • DNI/NIE/passaport original o, en el seu defecte, una fotocòpia.
  • Llibre de família o equivalent, o en el seu defecte, una fotocòpia.
  • Original i còpia del títol vigent de família nombrosa o família monoparental o del carnet individual del pare o de la mare.

Preu: gratuït.

Alberguista de grup

S’adreça a qualsevol tipus de grup: una organització, una associació, una empresa... l’única condició és que heu de ser 10 persones o més.

El nom del carnet serà, preferentment, el de l’organització, associació o grup, però també es pot posar a nom de la persona física responsable del grup (major d’edat).

Documentació que cal presentar per obtenir-lo:

  • CIF de l’entitat, organització, associació o bé NIF del responsable/persona física del grup.
  • Document que certifiqui la condició de grup on hi figurin els components i el seu NIF.

Preu: 16 €

Podeu trobar més informació en aquest enllaç.

 


Carnets internacionals

ISIC.jpgCarnet ISIC (International Student Identity Card):

Vàlid per a estudiants a partir de 12 anys que cursin qualsevol dels ensenyaments del sistema educatiu (ESO., cicles formatius, Batxillerat, universitat…) o que estiguin matriculats, a temps complet, en un curs reconegut oficialment.

Permet obtenir descomptes en les entrades a museus, teatres, exposicions, residències universitàries… i a l’hora de comprar bitllets i productes turístics a les oficines d’estudiants d’arreu del món. S’ha de tenir present que els avantatges i descomptes poden tenir restricció d’edat en segons quins països.

Documentació que cal presentar per obtenir-lo:

DNI/NIE/Passaport original, una fotografia de carnet en color i la matrícula del centre d’estudi.

Preu: 9 €

Carnet ITIC (International Teacher Identity Card):

Per a professors en actiu adscrits en centres reconeguts oficialment i que acreditin que treballen a dedicació plena durant l’any acadèmic en curs.

Permet obtenir descomptes en les entrades a museus, teatres, exposicions, llocs d’interès cultural.

Documentació que cal presentar per obtenir-lo:

DNI/NIE/Passaport original, una fotografia de carnet en color i carnet de docent del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya o certificat del centre on consti que l’interessat/da hi treballa a dedicació plena durant l’any acadèmic vigent.

Preu: 9 €

Podeu trobar més informació en aquest enllaç.