Obres Cornellà Humana

Cornellà Humana és un projecte de l'Ajuntament de Cornellà que impulsa la cohesió social, el coneixement, la convivència i la corresponsabilitat ciutadana a través de diferents accions. És una aposta municipal amb la qual es valora el talent de les persones que viuen i que formen part de la ciutat, responent a les seves inquietuds. A través de les obres que es presenten a continuació, es busca potenciar tots aquests aspectes a través de la reforma o de la rehabilitació de diferents espais públics que afavoriran la participació i la bona convivència dels habitants de Cornellà.

Juny 2024

Renavació de la gespa artificial del Camp de Futbol Municipal

El projecte preveu el canvi de gespa artificial del camp de futbol 11 i del d'entrenament de porters. Amb aquesta actuació, s'ampliarà el terreny de joc del camp de futbol 11 aprofitant l'espai existent entre la grada i el camp. L'actuació preveu també renovar l'equipament esportiu d'aquest camp: porteries de futbol 7 i de futbol 11, i la porteria d´entrenament de porters,  així com  les banquetes dels jugadors.  Es renovarà l´anell del reg  del camp  i el tub de subministrament  d´aigua a la instal·lació,  s’incorporarà una torreta per filmacions  i  baranes per les files superiors  de la grada.

Dins de la instal·lació també està previst realitzar una petita sala de control i atenció  pels conserges, ubicada al vestíbul de l´escala central, així com petites actuacions de manteniment a la resta de la instal·lació. 

La durada prevista de les obres és de 3 mesos per a la totalitat de les obres, però pel terreny de joc només serà de 2 mesos d'execució.

gespa camp de futbol municipal.jpg

Juny 2024

Obres de millora del pati de l'escola Sant Ildefons

El projecte planteja una nova organització del pati escolar, reubicant i dimensionant els elements existents de manera que permetrà la construcció d’una pista esportiva de bàsquet, la qual era una demanda important de l´escola, així com la millora dels paviments i el drenatge actual de l´aigua.

A través d'aquestes obres, a més, es millora l'accessibilitat del centre, es reorganitzen els elements existents al pati, es naturalitza l'espai amb més parterres, arbres, especies arbustives i bancs, s'amplia la zona d'horts i es millora el sistema de drenatge de l'aigua. 

Full informatiu - juny 2024

La durada prevista de les obres és de 3 mesos. 

Render Aeri - LQ.jpg