Polítiques de família

Pla Educatiu d'Entorn

20180515_Festa Cloenda Pla Entorn-10490.jpg20180515_Festa Cloenda Pla Entorn-10411.jpg20160504_Pla Entorn Alexandre Gali-2657.jpg20170607_Final curs Pla Entorn-6416.jpgEl Pla Educatiu d’Entorn és un pla de cogestió entre l’Ajuntament de Cornellà i la Generalitat de Catalunya partint de la realitat del municipi amb l’objectiu d’organitzar un conjunt d’activitats complementàries a la formació reglada de forma conjunta entre els agents educatius de la ciutat, el suport institucional i la xarxa social del municipi. La finalitat fomentar l’educació, la formació i el creixement personal dels infants i joves, i al mateix temps enriquir i fomentar la convivència als barris.

El Pla Educatiu d'Entorn ofereix activitats de tota mena tant en horari lectiu com fora de l'horari escolar, i formació per a les famílies. Una nova manera de passar-ho bé i aprendre fora de les classes, però dins l'escola. Actualment s’està desenvolupant només al barri de Sant Ildefons.
Objectius

  • Educar per a la ciutadania, fent possible l’autonomia i el desenvolupament de tot l’alumnat en el marc de la societat catalana plural.
  • Promoure la igualtat d’oportunitats per tal d’evitar qualsevol tipus de marginació i d’exclusió.
  • Construir un barri socialment cohesionat, acollidor i obert.
  • Fomentar la cultura catalana a través de les entitats de la ciutat donant a conèixer les activitats que realitzen i potenciant alhora el teixit associatiu.
  • Optimitzar l’ús educatiu dels espais docents fora de l’horari escolar.