Atorgament de subvenció a la Fundació Privada per a la Societat del Coneixement