Atorgament de subvenció a la Fundació per a l'Atenció a Persones Dependents