Atorgament de subvenció d'urgència a l'Associació Botiga Solidària de Cornellà de Llobregat