Atorgament de subvenció a l'Associació per a la Memòria Històrica i Democràtica del Baix Llobregat