Atorgament de subvenció a l'Associació Cultural Gent i Futur