Atorgament de subvenció al Club Infantil i Juvenil Sanfeliu - Sant Ildefons