Atorgament de subvenció a l'Associació Cornellà per les Dones