Atorgament de subvenció a l'AFA Baix Llobregat - Associació de Familiars d'Alzheimer