Renúncia a subvenció per part d'AMPA Escola Els Pins