Atorgament de subvenció a l'Associació de titulars de llocs de venda del Mercat Municipal Centre