Atorgament de subvenció a la Fundació Privada El Llindar pel projecte Càpsules formatives en competències digitals