Atorgament de subvenció a Salut Mental Baix Llobregat - Associació de Familiars per atenció a familiars i usuaris