Atorgament de subvenció a l'Associació de Familiars d'Alzheimer Baix Llobregat (AFA) per suport a famílies cuidadores