Atorgament de subvenció al CD Almeda per manteniment d'instal·lacions