Atorgament de subvenció a l'Associació de Venedors del Mercat Municipal Marsans