Atorgament de subvenció a la UE Sant Ildefons per manteniment d'instal·lacions