Atorgament de subvenció al CD Fontsanta Fajó per manteniment d'instal·lacions