Atorgament de subvencions en règim de concurrència no competitiva per a projectes de caràcter cultural, esportiu, cooperació a la solidaritat, joventut i temps lliure a Cornellà de Llobregat per a l'any 2020