Atorgament de subvenció a la Fundació per a l'Atenció de persones Dependents per al desenvolupament de projectes