Atorgament de subvenció a l'Associació de Dones Àrtemis