Atorgament de subvenció a la Fundació pel Foment de la Societat del Coneixement per al desenvolupament de projectes