Atorgament de subvenció als Amics del Ferrocarril de Cornellà