Atorgament de subvencions a projectes de caràcter educatiu per al curs 2019-2020 (Centres Educatius)