Atorgament de subvenció a Federació Aplec de la Sardana