Renúncia de subvencions per a projectes de caràcter educatiu per al curs 2019-2020