Atorgament de subvenció a l'AMPA Escola Sant Miquel