Atorgament de subvenció a Associació de titulars de venda del Mercat Centre