Atorgament de subvencions a AMPAs per a projectes de caràcter educatiu i de millora de patis i d'altres espais escolars per al curs 2019-2020