Revocació de la subvenció atorgada a Electro Serman en data 27 de juliol de 2018