Atorgament de subvenció a la Fundació per l'Atenció a Persones Dependents