Atorgament de subvencions per a projectes per al foment de la pràctica esportiva i projectes per a la iniciació a la pràctica esportiva de competició en escoles esportives a Cornellà de Llobregat per a l'exercici 2020-2021