Atorgament de subvenció al Club Sanfeliu Sant Ildefons