Atorgament de subvenció a l'associació Botiga Solidària