Atorgament de subvencions a projectes de caràcter educatiu i de millora de patis (curs 2020-2021)