Atorgament de subvenció a l'Associació Educativa Trompitxol