Atorgament de subvenció al projecte colònies Can Padró