Atorgament de subvencions al comerç local per fer front a l'impacte econòmic de la COVID-19 (línia 1)