Desistiment de subvencions al comerç local per fer front a la Covid19