Atorgament de subvencions per a projectes de cooperació a la solidaritat, per a l'exercici 2021