Atorgament de subvencions a projectes de caràcter juvenil, per a l'exercici 2021