Atorgament de subvencions a projectes d'activitats en el temps lliure infantil i adolescent, per a l'exercici 2021