Atorgament de subvenció a Associació per a promoure i crear un Museu de Matemàtiques a Catalunya