Renúncia de subvencions de les AMPAs per al curs 2019-2020