Atorgament de subvencions a projectes de colònies, campaments i casals (exercici 2022)