Atorgament a favor de Transports de Barcelona SA d'una subvenció per a l'adquisició de 12 busos elèctrics