Ampliació de la subvenció a la Fundació d'Atenció a Persones Dependents