Atorgament de subvencions a projectes de caràcter educatiu i de millora de patis (curs 2021-2022)